Open bibliotheek ateliers!

In onze bibliotheek zullen vanaf september maandelijks creatieve ateliers plaats hebben voor kinderen en jongeren van het vierde leerjaar tot en met het zesde leerjaar. 

 

Elke eerste woensdag van de maand komt de groep van de lagere school samen in de bibliotheek. 

 

Bibliotheek Schaarbeek is een rustpunt in de stad, een laagdrempelige vrijplaats vol leesplezier en vrije toegang tot informatie voor jong en oud.

De loutere opstelling van een collectie is voor sommige kinderen en jongeren echter onvoldoende om te leiden tot leesbevordering en kennis.

Met onze creatieve ateliers willen we actief iets in gang zetten, de fantasie prikkelen, spelenderwijs verhalen en verschillende perspectieven brengen en zo bijdragen tot individuele processen van reflectie. We willen kinderen en jongeren de kans bieden om zich verhalen eigen te maken, met hun eigen talenten, interesses en smaken. We willen hen zo helpen om vanuit een kritische blik hun eigen verbeelding, verhaal en creatie vorm te geven.

We houden elke maand nieuwe inschrijvingen, zodat het aanbod open blijft voor telkens nieuwe deelnemers. Er kan niet ingeschreven worden voor een hele reeks.

Er is geen voorbereiding of voorkennis nodig om deel te nemen aan de ateliers. We vragen geen inschrijvingsgeld. Elke maand in de nieuwsbrief én op de website komen jullie te weten wat we doen en kunnen jullie je per keer inschrijven (per groep 15 deelnemers). 

Krijg je de nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in

Tijdsreizigers voor iedereen van het vierde tot het zesde leerjaar!

20190702 Tijdreizigers.png

We zijn van plan om in deze ateliers te werken rond het schrift in zijn verschillende vormen, in verschillende tijdszones en in verschillende landen.

Elk atelier vertrekt met een onderzoek vanuit de collectie of uitgebreidere digitale bronnen om zo tot een nieuwe creatie te komen onder telkens een verschillende artistieke vorm. (collage, luisterverhaal, stop-motion film,…)

We zullen bijvoorbeeld onderzoeken hoe mensen communiceerden vóór het schrift, hoe schrift in verschillende landen tot stand kwam en dit in de vorm van een collage in beeld brengen. Of bekijken hoe film doorheen de jaren evolueerde en dit weergeven in een stop-motion film.

Sophie Vanhomwegen is een ervaren begeleider van artistieke jeugdworkshops. Zij zal vertrekken vanuit de vragen en ideeën van de kinderen om ze zo vanuit hun eigen motivatie en talenten tot reflectie en creatie te brengen.

 

Het volgende atelier: 

Woensdag 4 maart 14u tot 16u30

Op woensdag 4 maart van 14u tot 16u30 duiken we in de wereld van de mythen, sagen en legenden. Deze verhalen over het ontstaan van de wereld, bovennatuurlijke wezens en heiligen werden vanuit oude culturen mondeling doorgegeven door goede verhalenvertellers. Wij zetten deze oude vertelcultuur nu om in moderne versies via stop-motion filmpjes.

Voor kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar

Gratis deelname, maar schrijf je in via 02 245 32 90 of bibliotheek@schaarbeek.be

 

 

De volgende ateliers gaan door op:

1/4 & 6/5