Missie van de bibliotheek

De bibliotheek van Schaarbeek is een laagdrempelige gemeentelijke huiskamer waar elke burger warm ontvangen wordt. 

De missie van onze bibliotheek is de lokale gemeenschap beter maken met kennis en cultuur.

De bib is een laagdrempelige gemeentelijke huiskamer waar elke burger warm ontvangen wordt met zijn of haar vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze is actief op het gebied van informatiebemiddeling, leesbevordering, digitale geletterdheid, mediawijsheid, cultuurspreiding, cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming. Ze stimuleert en faciliteert levenslang leren en brengt burgers fysiek en online samen om kennis, informatie en cultuur te delen.

Om haar missie efficiënt in de praktijk te brengen wordt actief samengewerkt met het onderwijs, het verenigingsleven, andere (publieks-)diensten,  en andere Brusselse bibliotheken,… , waarbij het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen steeds centraal staat. Ook de ondersteuning door de gemotiveerde ploeg en de vrijwilligers is een essentieel middel bij het realiseren van haar doelstellingen.

De bibliotheek werkt steeds in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

De bibliotheek is één van de partners van het lokale cultuurbeleid van Schaarbeek. Samen met de cultuurbeleidscoördinator, de dienst Nederlandstalige cultuur en het gemeenschapscentrum De Kriekelaar schreven we een cultuurbeleidsplan met al onze uitdagingen in vervat. Meer weten? Klik hier? 

het jaaroverzicht in beeld