Bib Sophia heeft niet alleen een heel grote Nederlandstalige collectie, maar ook een groeiende meertalige collectie. Dit weerspiegelt niet alleen de taaldiversiteit van Schaarbeek maar is ook essentieel voor de taalontwikkeling van kinderen die een andere thuistaal hebben.  

Opgroeien met lezen, voorlezen, zingen, praten in de taal van je hart zorgt voor een veel rijkere woordenschat in je thuistaal, maar zodra kinderen Nederlands beginnen te leren kunnen ze ook gemakkelijker nieuwe woorden in het Nederlands leren als ze die begrippen al kennen in hun thuistaal. Als de juf aan een kind vraagt of hij boos, gefrustreerd of jaloers is, zal het kind het moeilijk vinden om deze emoties te onderscheiden, tenzij het kind dit al in zijn eigen thuistaal geleerd heeft.  

Bib Sophia heeft doorheen de jaren een meertalige prentenboekcollectie opgebouwd en momenteel zetten we hier extra op in. We hebben nu al 33 talen! Veel van onze boeken zijn Nederlandstalige boeken vertaald in andere talen. Daarnaast kopen we dit en de volgende jaren graag kinderboeken in hun originele taal.

Heb jij een favoriet boek uit je kindertijd of las je een bepaald boek graag voor aan je kinderen? Stuur het dan door via dit formulier: boeksuggestie.

De bibliotheek heeft niet alleen anderstalige boeken, veel van onze DVD’s zijn meertalig, we hebben kinderliedjes in verschillende talen, een uitgebreide collectie CD’s,…

Bovendien worden er elke zaterdag boekjes voorgelezen in verschillende talen. Hou onze website in de gaten welke taal op welk moment aan de beurt is: meertalig voorleesuurtje.