Met de klas naar de bibliotheek?

Je kan met je klas naar de bibliotheek komen, zodat de kinderen zelf een aantal boeken kunnen kiezen. 

De bibliotheek ontvangt heel graag klassen in de bibliotheek.

Hieronder lees je enkele mogelijkheden of kan je je klasbezoek aanvragen. 

Ben je van plan om regelmatig met je klas boeken te ontlenen?  Dan heb je de keuze tussen de volgende twee opties:

Klaskaart

De gratis klaskaart blijft in het bezit van de leerkracht, die hiermee het totale pakket van geleende materialen beheert.

De leerkracht heeft een goed overzicht en controle over de geleende materialen.

Je betaalt geen leengeld of boetes, enkel portkosten voor aanmaningen en vergoeding voor beschadigde werken.

Met deze pas kan je gratis boeken en luisterboeken, tijdschriften, vertelplaten, cd’s, gezelschapsspellen en dvd’s ontlenen. 

Je kan maximum 50 materialen uitlenen.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat je als leerkracht materialen voor persoonlijk gebruik uitleent op de klaskaart.

Opgelet: vanaf dit schooljaar bedraagt de uitleentermijn 2 maanden voor boeken, luisterboeken, cd’s, vertelplaten, gezelschapsspellen en tijdschriften en 2 weken voor dvd’s. Je kan éénmalig verlengen met een maand, voor dvd’s opnieuw 2 weken.

Verlengen kan via mijn.bibliotheek.be. Indien je al een ‘Mijn bibliotheek-record’ hebt kan je een klaskaartnummer toevoegen. Anders registreer je via ‘Maak een profiel aan’. Geef als geboortedatum 99/99/9999 op. 

Problemen i.v.m. verloren materialen, beschadigingen enzovoort. worden met de verantwoordelijke leerkracht geregeld. Betalingen gebeuren contant of via bankcontact ter plaatse, niet via overschrijving. De leerkracht krijgt een betalingsbewijs. Niet afgehandelde problemen worden aan het eind van het schooljaar geregeld met de directie.

Bij verlies van je klaskaart betaal je 2 € voor de aanmaak van een nieuwe kaart.

Individuele lenerskaart

Bezorg ons een week vóór je eerste bezoek een leerlingenlijst, met opgave van geboortedatum en adres. Wij maken dan voor elke leerling een lenerskaart (gratis tot 18 jaar). 

Een individuele lenerskaart wordt meegegeven aan de leerling en kan ook gebruikt worden voor of na de klasbezoeken, tijdens de gewone openingsuren van de bib. Met deze kaart kan de leerling ook andere vestigingen bezoeken van het netwerk van de Brusselse bibliotheken.

De leerling draagt verantwoordelijkheid over zijn kaart en de geleende materialen. Hij betaalt dus ook boete, eventuele portkosten en vergoeding bij verlies van materialen. Zorg dat je dit zeker duidelijk maakt aan de leerlingen  en de ouders. We bezorgen elke leerling een overzicht van het reglement en de tarieven. 

Met deze kaart kan je maximum 15 boeken, luisterboeken, tijdschriften, cd’s, vertelplaten, gezelschapsspellen en dvd’s ontlenen.

De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Alle materialen zijn gratis uit te lenen.  De materialen kunnen twee keer verlengd worden, tenzij ze gereserveerd zijn.

Bij verlies van zijn kaart betaalt de leerling 2 € voor de aanmaak van een nieuwe kaart.

Tip: Indien je voor het eerst voor een klas staat of van klas veranderde, vraag je best aan de vorige leerkracht of die al een klaskaart heeft.

Onze bibliotheek maakt deel uit van het netwerk van de Brusselse bibliotheken. Dit wil zeggen dat je met één lenerskaart terecht kan in alle Brusselse Nederlandstalige bibliotheken. De catalogus is beschikbaar via zoeken.schaarbeek.bibliotheek.be

Informatiebord en onthaalbalie van de bibliotheek Schaarbeek

Met je klas de bibliotheek bezoeken

Vraag hier je klasbezoek aan

Wanneer kan je de bibliotheek bezoeken?

Klasbezoeken kunnen zowel in de voor- als namiddag. We geven de voorkeur aan voormiddagen omdat de bibliotheek dan gesloten is voor ander publiek.

Opgelet: vanaf dit schooljaar vragen we om ook voor een uitleenbezoek in de namiddag een afspraak te boeken via 02 245 32 90 of bibliotheek@schaarbeek.be Zo kunnen we max. 2 klassen tegelijk onthalen, wat het bezoek voor iedereen aangenamer maakt.

Tip: Spreek een vaste regelmaat af zodat we al je bezoeken al kunnen inplannen, bijvoorbeeld elke 3de donderdag van de maand om 10u of een reeks data. Of leg bij elk bezoek een nieuwe datum vast voor de volgende keer. Je bepaalt zelf de frequentie van je bezoeken.

 

Enkele afspraken verloop klasbezoek

Bij binnenkomst zet je alle materialen één voor één in de juiste inleverkast. Als de titel niet op het scherm verschijnt is het materiaal niet van je kaart gehaald.

Scan je kaart aan een uitleenstation om te checken of alle materialen terug zijn. Je kan indien nodig materialen verlengen.

Is er een boek verloren of beschadigd, meld dat dan meteen. Zo kunnen we kijken wat het verschuldigde bedrag is.

De leerkracht zorgt ervoor dat het maximaal uit te lenen materialen (50 stuks) niet overschreden wordt.

Bij het uitkiezen van nieuwe boeken houdt de leerkracht een oogje in het zeil en helpt de kinderen om gepaste boeken te vinden.

Laat de kinderen niet zonder toezicht achter. Ga mee naar boven indien je de kinderen materialen laat kiezen in de tienerafdeling.

Het bibliotheekpersoneel staat klaar om te helpen zoeken naar specifieke thema’s of om de kinderen op weg te helpen.

Als de leerlingen gekozen hebben en het bibliotheekpersoneel alle binnenkomende boeken heeft nagekeken, kan je met een klaskaart de boeken zelf inscannen. 

Bij individuele lenerskaarten kan iedere leerling om beurt zijn boeken uitlenen. Print steeds een uitleenticket waarop staat hoeveel materialen je hebt uitgeleend en tot welke datum. Kijk even na of het klopt.

Tijdens het bibliotheekbezoek bewaart de leerkracht de rust en orde in de bibliotheek. 

Laat de bibliotheek netjes achter, zodat de volgende klas of bezoeker niet in een puinhoop terechtkomt. Het niet naleven van deze afspraak kan leiden tot intrekken van de klaskaart.

Boekenpakketten

Op eenvoudig verzoek kan je een door de bib samengestelde collectie rond een door jou opgegeven thema verkrijgen in de bib. 
Vraag dit minstens 2 weken op voorhand aan via bibliotheek@schaarbeek.be
Wij proberen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan je wensen, maar hou er rekening mee dat we rond bepaalde populaire thema’s zoals Sint en Kerst geen pakketten kunnen worden voorzien. 
De pakketten dienen opgehaald te worden in de bibliotheek op de afgesproken dag.