Bibliotheek reglement

Iedereen is welkom in Bib Sophia. Om alles goed te laten verlopen, sommen we hier enkele regels op. We wensen je veel plezier in onze bibliotheek.

De 19 Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheken en Muntpunt vormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één netwerk waar iedereen terecht kan met één bibliotheekkaart nadat je je hebt aangemeld bij de bezochte bibliotheek.

Toch zal je merken dat er ook verschillen zijn tussen de reglementen van de verschillende bibliotheken. De verschillen zitten op het vlak van tarieven, de manier van reserveren van materialen, de aantallen die je mag lenen, het gebruik van computers en de huisregels.

Lid worden

Om bepaalde diensten van de bibliotheek te gebruiken, moet je lid zijn.
Om lid te worden, moet je eens je 18 jaar bent, jaarlijks €2,5 lidgeld betalen.

Je hebt ook een geldig identiteitsbewijs nodig:

  • voor Belgen: een identiteitskaart
  • voor niet-Belgen: een persoonsbewijs en een bewijs van een Belgisch verblijfsadres

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten met een ouder of voogd naar de bibliotheek komen om zich in te schrijven.

Op het moment dat je je inschrijft, worden er een aantal persoonsgegevens opgevraagd. De bibliotheek respecteert je privacy en volgt de richtlijnen van de GDPR (General Data Protection Regulation). In de ‘Privacyverklaring’ staat wat de bibliotheek doet met deze gegevens. Je vindt de privacyverklaring op de website of je kunt ze opvragen aan de balie.

Verhuis je? Een nieuw e-mailadres of een ander telefoonnummer? Geef elke (adres)wijziging onmiddellijk door: via de website, via e-mail, telefonisch of aan de balie.    

Bibliotheekkaart

Als je je inschrijft, krijg je een bibliotheekkaart. Met deze kaart kun je bepaalde diensten van de bibliotheek gebruiken, zoals materialen lenen, verlengen en reserveren. Deze kaart is geldig in de 20 Nederlandstalige bibliotheken in Brussel. Let wel: de reglementen kunnen verschillen bij de verschillende bibliotheken.

Deze kaart is strikt persoonlijk. Je bent altijd verantwoordelijk voor het gebruik van jouw bibliotheekkaart.

Ben je je kaart kwijt? Meld dit zo snel mogelijk aan de balie van je bibliotheek zodat je kaart geblokkeerd wordt en misbruik voorkomen kan worden. Voor een nieuwe kaart moet je wel betalen. Raadpleeg de tarievenlijst.

Mijn bibliotheek

Via de website van de bibliotheek kan je verlengen, reserveren, lijstjes maken, betalen en lidmaatschappen beheren. Je moet je eerst registreren met je bibliotheekkaart. Daarna kun je je aanmelden. De ouder of voogd kan de kaarten van de kinderen beheren.

Hoeveel materialen lenen?

Je  kan maximum 15 materialen lenen.

Er zijn geen limieten per materiaalsoort.

Leentermijn

De leentermijn is 3 weken. 

Verlengen

Je  kan de leentermijn 2 keer verlengen, telkens met 3 weken.
Je  kan een materiaal maximum 9 weken lenen.

Verleng je materialen bij voorkeur via de website. Verlengen via telefoon, e-mail en aan de balie kan ook. 

Reserveren

Wil je een materiaal lenen maar is het uitgeleend aan een andere gebruiker? Dan kun je dat geleende werk reserveren. Dat is gratis. Reserveer bij voorkeur via de website of aan de balie tijdens de openingsuren.

We verwittigen je zodra het materiaal beschikbaar is. Het materiaal blijft twee weken gereserveerd voor jou. Kom je het na twee weken niet halen? Dan zetten we het terug in de bibliotheek.

Je kan ook niet-uitgeleende materialen reserveren. Die blijven maar één dag beschikbaar.

Hebben we het materiaal niet in onze collectie? Dan gaan we na of we het bij een andere bibliotheek kunnen aanvragen. Dit kan voor €2 per materiaal. We verwittigen je zodra het materiaal beschikbaar is. Het materiaal blijft maximum één week beschikbaar.

Terugbrengen

Tijdens de openingsuren breng je de materialen terug door ze in de inleverkast te zetten in de bibliotheek. Buiten de openingsuren kan je de inleverbox naast de ingang gebruiken.

De box wordt leeggemaakt op elke openingsdag van de bibliotheek. Als inleverdatum geldt de dag dat de bibliotheekmedewerker de materialen in ontvangst neemt.  

Als je je e-mailadres opgeeft bij de inschrijving, dan krijg je enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn een automatische herinneringsmail.  Ook als je geen e-mail krijgt, breng je de materialen uiteraard op tijd terug.

Groepen en klassen

Voor groepen en klassen zijn er andere voorwaarden in de bibliotheek. Vraag informatie aan de baliemedewerker.

Te laat

Als je de materialen niet op tijd terugbrengt, krijg je een aanmaning om de materialen in te leveren. Eerst via e-mail (8 en 22 dagen na vervaldatum) en dan via brief (30 dagen na de vervaldatum). 

Je betaalt 0,10 euro per materiaal per dag.
Als je geen e-mailadres opgegeven hebt, krijg je een brief. 

Verlies of beschadiging

Draag zorg voor de geleende materialen, binnen en buiten de bibliotheek. Zijn er beschadigingen aan het materiaal dat je wilt lenen? Meld die dan meteen aan het bibliotheekpersoneel. Als je dat niet doet, kun je aansprakelijk gesteld worden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de geleende materialen. Bij verlies, volledige of gedeeltelijke beschadiging of diefstal, betaal je de aankoopprijs van het materiaal.

Computers en internet

Je  kan de computers voor maximum één sessie/uur gebruiken of langer zolang niemand anders de computer wil gebruiken. 

Er is wifi in de bibliotheek. Die is gratis maar je moet je wel registreren met je telefoonnummer.

Je  kan printen in de bibliotheek. Raadpleeg de tarievenlijst.

De bibliotheek is niet verantwoordelijk als de computer, het internet of de printer tijdelijk uitvallen.

Huisregels

De bibliotheek is er voor iedereen. Hou rekening met andere bezoekers en toon respect voor elkaar. 

De bibliotheekmedewerkers zijn er om je te helpen. Je kunt bij hen terecht met al je vragen. De bibliotheekmedewerkers zijn niet verantwoordelijk voor kinderen zonder ouderlijk toezicht.

Dieren mogen niet binnen in de bibliotheek met uitzondering van assistentiehonden.

Je mag niet roken in de bibliotheek. Eten en drinken kan alleen onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde zones. Je ruimt zelf je afval op. 

Als je schade veroorzaakt in het gebouw, aan meubilair, materialen of computers, dan moet je dat betalen. 

De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen.

Door gebruik te maken van de bibliotheek, verklaar je je akkoord met dit reglement. Je krijgt het reglement bij je inschrijving. 

Als je de regels uit dit reglement niet respecteert, dan kan dat leiden tot sancties:

  • een tijdelijk of definitief verbod om alle of sommige diensten van de bibliotheek of de andere Nederlandstalige bibliotheken in Brussel te gebruiken
  • schade vergoeden die je veroorzaakt hebt
  • juridische vervolging bij ernstige vergrijpen