Een jonge cineast probeert een oude geleerde aan de praat te krijgen over zijn betrokkenheid bij de invasie van Irak, maar filosofeert liever over de begrippen tijd en ruimte.
Title
Het punt omega
Author
Don DeLillo
Translator
Peter Abelsen
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Point omega
Publisher
Amsterdam: Anthos, 2010
118 p.
ISBN
9789041415684 (hardback)

Other formats:

Other languages:

Reviews

Wie een roman van Don DeLillo leest, hoedt zich er maar beter voor om wat hij leest steeds te betrekken op het personage door wiens ogen het vertelde wordt waargenomen. Niet zomaar omdat elke lezer van eender welke roman zich nu eenmaal bewust moet zijn van het vertelstandpunt, maar vooral omdat DeLillo's fictie inherent subjectief is, net zoals de realiteit waarin ze stevig is verankerd. Vertelperspectief is voor DeLillo niet zomaar een van de spelregels van de roman; het is vooral een vorm die perspectieven opent op de werkelijkheid buiten het boek.

Dat gaat zeker ook op voor Het punt Omega, een dunne roman of novelle in drie luiken. Het centrale deel van het boek, dat zich afspeelt in de 'Late zomer, vroege herfst' van 2006, wordt omkaderd door twee kortere stukken ('Anonimiteit 1' en '2') waarin we in een hij-vertelling een naamloze man volgen die op 3 en 4 september in het New Yorkse MoMA de video-installatie '24 Hour Psycho' van Douglas Gordon ? een geluidloze, ve…Read more
Jim Finley is een jonge en niet bijzonder succesvolle filmmaker die als volgende project een film wil maken over de 73-jarige Richard Elster. Gewoon, Elster voor een muur, pratend, zonder snelle montage of aparte effecten, want Elster zelf is al bijzonder genoeg: hij moet gaan praten over zijn deelname aan de voorbereiding op de Amerikaanse invasie van Irak. Dit veelbelovende uitgangspunt leidt echter niet tot bijvoorbeeld een ethische of filosofische beschouwing over het recht van de mens om in te grijpen op andere plekken op aarde. In plaats daarvan laat de schrijver de twee figuren (en de later geïntroduceerde dochter van Elster) om elkaar heen draaien, terwijl Elster abstract mediteert over het wezen van het universum, de mens en zijn verlangen om er een einde aan te maken. Zodoende krijgt geen der drie personages echt grip op een van de anderen, en het boek helaas ook niet op de lezer. Ruim honderd stijlvolle pagina's vol zwevende beloftes die nergens ingelost worden. Paperback; …Read more

About Don DeLillo

CC BY 2.0 - Image by Thousand Robots Thousandrobots (talk).

Donald Richard DeLillo (born November 20, 1936) is an American novelist, short story writer, playwright, screenwriter and essayist. His works have covered subjects as diverse as television, nuclear war, sports, the complexities of language, performance art, the Cold War, mathematics, the advent of the digital age, politics, economics, and global terrorism.

DeLillo was initially a well-regarded cult writer, but the publication of White Noise in 1985 brought him widespread recognition, and he won the National Book Award for fiction. It was followed in 1988 by Libra, a bestseller. DeLillo has twice been a Pulitzer Prize for Fiction finalist (for Mao II in 1992 and for Underworld in 1998), won the PEN/Faulkner Award for Mao II in 1992 (receiving another PEN/Faulkner Award nomination for The Angel Esmeralda in 2012), was granted the PEN/Saul Bellow Award for Achievement in American Fiction in 2010, and won the Library of Congress P…Read more on Wikipedia