Book
Multiple languages

Kreupel hart : gedichten

Anne Sexton (author), Katelijne De Vuyst (translator)
Keuze uit het werk van de Amerikaanse dichteres (1928-1974) met vertaling.
Title
Kreupel hart : gedichten / Anne Sexton ; vert. dr. Katelijne De Vuyst
Author
Anne Sexton
Translator
Katelijne De Vuyst
Language
Multiple languages
Publisher
Sliedrecht: Wagner en Van Santen, 2001
295 p.
Note
Vert. uit het Engels
ISBN
90-76569-22-3

Reviews

Reeds eerder heb ik hier aangegeven hoe de uitgeverij Wagner en Van Santen voortreffelijk werk publiceert op het gebied van de buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling. Die boeken hebben het echter nog steeds bijzonder moeilijk om in de reguliere (Vlaamse) boekhandel te raken. Dat is des te jammerder voor deze fraaie uitgave, waar de lyriek van Anne Sexton wordt voorgesteld. Sexton heeft een turbulent leven geleid door bijzonder zware psychische problemen, alvorens zij in 1974 zelfmoord pleegde. Op dat ogenblik had zij een zevental dichtbundels gepubliceerd en genoot zij een uitstekende faam als dichteres. Het is in die zin geen toeval dat het werk van de dichteres vaak in verband wordt gebracht met dat van die andere tragische figuur, Sylvia Plath. Vanzelfsprekend lopen beide oeuvres, vooral thematisch, gedeeltelijk gelijk. In beide gevallen gaat het om vrouwen met psychotische aanvallen van angst, die zich terugtrekken in hun eigen wereld; die wereld wordt getekend door hevige e…Read more
De Amerikaanse Anne Sexton (1928-1974) is een indrukwekkende, maar buitengewoon hevige dichter. Haar poëzie is confessie, natuurlijk gestileerde confessie, maar dikwijls gemakkelijk als zodanig te begrijpen. Haar depressies, psychosen, zelfmoordpogingen, ziekenhuisopnames, moeder, anderen, het smeken om aandacht, het uitzinnige verlangen naar seks, drank, dood - dat is allemaal af te lezen aan de gespannen en scherpzinnige gedichten van Sexton. Meesterlijk en zeer ironisch is een gedicht als 'Voor mijn minnaar, die bij zijn vrouw terugkeert'. Sextons grootste obsessie betrof de dood, die zij ten slotte, na het corrigeren van de drukproeven van haar laatste bundel, vrijwillig koos. Er zijn weinig dichters die, als zij, de waanzin zozeer toegelaten hebben in hun poëzie. Haar religiositeit blijkt uit haar dichterlijk testament, de reeks van tien psalmen 'Gij, Tongen': 'Want God was zo groot als een zonnelamp en zijn warmte lachte ons toe en wij krompen niet ineen bij de grot van de dood…Read more

About Anne Sexton

Anne Sexton (born Anne Gray Harvey; November 9, 1928 – October 4, 1974) was an American poet known for her highly personal, confessional verse. She won the Pulitzer Prize for poetry in 1967 for her book Live or Die. Her poetry details her long battle with depression, suicidal tendencies, and intimate details from her private life, including relationships with her husband and children, whom it was later alleged she physically and sexually assaulted.

Early life and family

Anne Sexton was born as Anne Gray Harvey in Newton, Massachusetts to Mary Gray (Staples) Harvey (1901–1959) and Ralph Churchill Harvey (1900–1959). She had two older sisters, Jane Elizabeth (Harvey) Jealous (1923–1983) and Blanche Dingley (Harvey) Taylor (1925–2011). She spent most of her childhood in Boston. In 1945 she enrolled at Rogers Hall boarding school, Lowell, Massachusetts, later spending a year at Garland School. For a time s…Read more on Wikipedia