“Dekoloniseren is de zoektocht naar de blinde vlekken of de mythes in de kennis die we al hebben, en die ons verhinderen om de werkelijkheid te begrijpen of ons in staat stellen om ongelijkheid en onderdrukking te aanvaarden of toe te passen.”

(Olivia Rutazibwa, politicologe)

screenshot

Denk verder dan het twijfelachtige boek.

Het dekoloniseren van een bibliotheek blijft niet alleen bij het begeleiden van context en duiding bij boeken, strips e.d. die de westerse  superioriteit aanprijzen. In onze superdiverse samenleving bestaan (dra) geen minderheden meer. Bibliotheken horen bij te dragen aan een wereldbeeld dat meer beantwoordt aan de diversiteit van de maatschappij. Empathie voor andere leefwerelden en levensvisies is een belangrijke sleutel tot het in gang zetten van een geëmancipeerde maatschappij waarin iedereen een volwaardige burger is met gelijke kansen. In de bibliotheek kan die blik op de wereld op lokaal niveau verruimd worden. 

Een bibliotheek speelt een zekere rol in het vormen van een persoonlijke alsook gemeenschapsidentiteit. Daarom is het belangrijk dat een collectie de veelzijdigheid van deze maatschappij representeert. Hoe kunnen we ook een weerspiegeling zijn van het sociale leven en gedeelde herinneringen van zwarte en gekleurde gemeenschappen in België? 

We hebben allen tal van raakvlakken en aanknopingspunten en toch komen we elkaar niet noodzakelijk tegen in de bibliotheek. Wat houdt een inclusiever beleid in een bibliotheek in? Op welke manier kan de bibliotheekbezoeker begeleid worden in het kritisch(er) reflecteren over de sociale en politieke functie van verhalen en beeldvorming over het (koloniaal) verleden? Een bibliotheek kan mediëren in het proces naar een groter empathisch vermogen voor mensen met een andere cultuur, achtergrond, religie, geschiedenis, en bij uitbreiding naar een strijd tegen ongelijkheid en onderdrukking. 

Hieronder vind je enkele links die meer duiding geven over dekoloniseren, racisme en discriminatie. 

Reageer op racisme is een communicatiecampagne die de Brusselaars oproept tot het innemen van een standpunt, tot het reageren tegen racisme. En reageren kan je niet enkel als slachtoffer, maar ook als getuige! 

https://www.reageer-op-racisme.brussels/

Hand in Hand vzw tegen racisme vzw is een socio-culturele organisatie die strijdt tegen racisme en discriminatie in onze samenleving. Wat zij nastreven en in de praktijk omzetten vind je hier. 

https://www.anti-racisme.be/nl/wat-doen-we

Hier vind je het campagnedossier van Dekoloniseer de (lokale) samenleving. Kom te weten wat dekoloniseren precies inhoudt en hoe dat op verschillende terreinen zich kan manifesteren.

https://www.dekoloniseer.be/sites/default/files/Campagnedossier_v1.pdf 

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevorderen ze gelijke kansen. Zij stellen een duidelijk overzicht van discriminatiegronden, adviezen en concrete acties ter beschikking. Gediscrimineerd of getuige van discriminatie? Meld het hen!

https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/racisme/racisme-begrijpen

WAT WAT geeft antwoorden op de vragen waar jongeren zoal mee zitten. WAT WAT streeft naar een samenleving waar jongeren kritisch denken, geïnformeerde keuzes maken en een stem krijgen. Een samenleving waar álle jongeren sterk in hun schoenen staan en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen, ongeacht sociale of culturele achtergrond.

https://www.watwat.be/racisme