Boek Engels

Giovanni's room

Giovanni's room

David, a young American in 1950s Paris, is waiting for his fiancée to return from vacation in Spain. But when he meets Giovanni, a handsome Italian barman, the two men are drawn into an intense affair. After three months David's fiancée returns and, denying his true nature, he rejects Giovanni for a 'safe' future as a married man. His decision eventually brings tragedy. Filled with passion, regre
Extra onderwerp
Black History Month
Titel
Giovanni's room
James Baldwin
Taal
Engels
Editie
2001
Uitgever
Pinguin books,
158 p
ISBN
9780141186351

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

David, een jonge Amerikaan, ontdekt in de jaren vijftig dat hij homoseksueel is en probeert zjn ware aard te ontvluchten. Hij trekt naar Parijs, waar hij tijdens de afwezigheid van zijn vriendin Hella verliefd wordt op Giovanni, een Italiaanse barkeeper. Maar wanneer de hartstocht geluwd is, gaat hem de smerige en troosteloze kamer waar hij met Giovanni samenwoont tegenstaan als symbool van zijn 'slechtheid' en hij laat zijn vriend zonder meer vallen als Hella van haar Spaanse reis terugkeert. Giovanni, door wanhoop stuurloos, pleegt een moord en wordt terechtgesteld. Hella ontdekt Davids geaardheid en laat hem in wroeging en zelfverachting alleen achter. Baldwin (1924-1987) tekent ontroerend en psychologisch overtuigend de laffe en liefdeloze hoofdfiguur als contrast van de warmgevoelige Giovanni, al balanceert hij hier en daar op de grens van sentimenteel pathos en kitsch. Paperback met een zwart-witfoto van een blote jongemannenrug; goede letter en marges.