Boek
Nederlands

Lof der zotheid

Satire van de Rotterdamse humanist (1469-1536) over de menselijke dwaasheden.
Extra onderwerp
maatschappijkritiek
Titel
Lof der zotheid
Auteur
Desiderius Erasmus
Uniforme titel
Encomium moriae, sive Laus stultitiae
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Latijn
Oorspr. titel
Moriae encomium of Laus stultitiae
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2017
166 p.
ISBN
9789024408771 (hardback)

Besprekingen

Uit Erasmus' oeuvre blijkt dat hij een veelzijdig humanist was. Nu is hij vooral bekend door zijn Lof der zotheid, maar zelf beschouwde hij dit traktaatje niet als zijn belangrijkste werk. De titel bevat een zinspeling op zijn vriend Thomas More: het Griekse 'môria' betekent 'zotheid'.

In de eerste hoofdstukken prijst de godin Zotheid zichzelf, omdat niemand anders dat doet. De zotheid schenkt de mensen een massa weldaden: ze laat hen lachen, brengt hen geluk, maakt hen blind voor elkaars gebreken en zorgt voor de voortplanting. De belangrijkste zotheid is de eigenliefde, die het leven draaglijk maakt. Omdat de Zotheid de hartstochten volgt, trekt ze herhaaldelijk van leer tegen de stoïcijnen: de stoïsche wijze beteugelt zijn hartstochten, maar "wie zou zo'n monster of spook niet ontvluchten en verafschuwen?" Geleidelijk aan krijgt maatschappijkritiek de bovenhand. Achtereenvolgens neemt de auteur de grammatici, natuurfilosofen, theologen, religieuzen, vorsten en pau…Lees verder
Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange ligt een zeer verzorgde uitgave van Erasmus' 'Lof der Zotheid' voor ons, die niet alleen uitmunt door de kwaliteit van de vertaling maar ook door het opnemen van de verrukkelijke tekeningen van Hans Holbein de Jongere. De godin Zotheid is aan het woord om in vaak geestige woorden de mensheid duidelijk te maken hoe ijdel en dom zij eigenlijk is. Overduidelijk toont zij aan hoezeer men overtuigd is van zichzelf en hoe zelfingenomen de houding is, die men tegenover het 'domme' volk inneemt. Heel wat minder luchtig wordt de tekst wanneer in bijtend cynische woorden de filosofen in hun vermeende wijsgerigheid worden aangepakt. Bepaald fel wordt de tekst als de theologen en de hele clerus worden geconfronteerd met hun opvattingen over het ware geloof en de wereldse aanpak van hun leven, die zo schrijnend verschilt met de eenvoudige lieden. Monniken in kloostergemeenschappen, die hun tijd verdoen met het letten op het voorgeschreven aantal k…Lees verder

Over Desiderius Erasmus

Desiderius Erasmus (Rotterdam, 28 oktober 1466, 1467 of 1469 – Basel, 12 juli 1536) was een in Holland geboren priester, augustijner kanunnik, theoloog, bijbelwetenschapper, filosoof, schrijver en humanist.

Levensloop

Geboorte

Erasmus dankt zijn voornaam aan de in de 15e eeuw populaire heilige Erasmus van Formiae, van wie ook zijn vader Gerard een devote vereerder was. Dat hij eerst Geert Geerts (ook Gerhard Gerhards of Gerrit Gerritsz) zou hebben geheten, is een legende die pas in de 17e eeuw is ontstaan. Zijn geboorteplaats is Rotterdam, maar op een bekend houten borstbeeld staat Goudæ conceptus, Roterodami natus (Latijn: in Gouda verwekt; in Rotterdam geboren). Volgens een notitie van de Goudse historicus Renier Snooy (1478-1537), zou Erasmus in Gouda zijn geboren. Erasmus zelf schreef echter (in het Latijn) dat hij geboren was in Rotterdam.

Erasmus was een onwe…Lees verder op Wikipedia