Black History Month Belgium 2021

Gedurende de maand maart 2021 neemt Bib Sophia haar collectie onder de loep. 

Black History Month Belgium staat dit jaar in teken van het archiveren en documenteren van het verleden en het heden van de zwarte bevolking in België.

Bib Sophia dekoloniseert

“Dekoloniseren is de zoektocht naar de blinde vlekken of de mythes in de kennis die we al hebben, en die ons verhinderen om de werkelijkheid te begrijpen of ons in staat stellen om ongelijkheid en onderdrukking te aanvaarden of toe te passen.”
(Olivia Rutazibwa, politicologe)

Ange-Vanessa Nsanzineza, Awa-Alice Ba, Lisette Ma Neza en Sachka Samuelle Vincent screenen gedurende Black History Month de collectie van Bib Sophia op gaten, miskopen, onevenwicht, inconsequenties en andere obstakels. Op welke manier kunnen een hedendaagse collectie en een allesomvattend archief hand in hand gaan? Welke actieve rol speelt een bibliotheek in het verspreiden van de kennis die we rijk zijn? De residenten bekijken de huidige collectie met een kritisch oog en doen voorstellen om deze aan te passen. Daarnaast geven zij ook hun visie op een inclusiever beleid. Muntpunt jeugd medewerkster Brenda Uwinbabazi deelt haar kennis en ervaring.

Leer de residenten beter kennen

lisetteteaser
 

Het proces en resultaat van dit onderzoek worden tijdens twee publieksmomenten besproken. Tijdens deze publieksmomenten gaan de residenten in dialoog met elkaar onder begeleiding van een moderator. 

Woensdag 17 maart om 20u: Gesprek met Baudouin Mena Sebu - Zoom

Donderdag 1 april om 20u: Gesprek met Maryam Kamal Hedayat - live in Bib Sophia (afhankelijk van de maatregelen)

Met oog op archiefvorming & kennisdeling wordt een opname gemaakt van beide gesprekken. Een reportage over de de onderzoeksperiode draagt bij aan het dekolonisatietraject van het bibliothekennetwerk en andere publieke instanties.

Maand maart doorlopend: Expo Ben Benaouisse in Bib Sophia

 

Denk verder dan het "twijfelachtige" boek

Het dekoloniseren van een bibliotheek blijft niet alleen bij het begeleiden van context en duiding bij boeken, strips e.d. die de westerse superioriteit aanprijzen. In onze superdiverse samenleving bestaan (dra) geen minderheden meer. Bibliotheken horen bij te dragen aan een wereldbeeld dat meer beantwoordt aan de diversiteit van de maatschappij. Empathie voor andere leefwerelden en levensvisies is een belangrijke sleutel tot het in gang zetten van een geëmancipeerde maatschappij waarin iedereen een volwaardige burger is met gelijke kansen. In de bibliotheek kan die blik op de wereld op lokaal niveau verruimd worden. 

Een bibliotheek speelt een zekere rol in het vormen van een persoonlijke alsook gemeenschapsidentiteit. Daarom is het belangrijk dat een collectie de veelzijdigheid van deze maatschappij representeert. Hoe kunnen we ook een weerspiegeling zijn van het sociale leven en gedeelde herinneringen van zwarte en gekleurde gemeenschappen in België? 

We hebben allen tal van raakvlakken en aanknopingspunten en toch komen we elkaar niet noodzakelijk tegen in de bibliotheek. Wat houdt een inclusiever beleid in een bibliotheek in? Op welke manier kan de bibliotheekbezoeker begeleid worden in het kritisch(er) reflecteren over de sociale en politieke functie van verhalen en beeldvorming over het (koloniaal) verleden? Een bibliotheek kan mediëren in het proces naar een groter empathisch vermogen voor mensen met een andere cultuur, achtergrond, religie, geschiedenis, en bij uitbreiding naar een strijd tegen ongelijkheid en onderdrukking. 

Teaser

Black History Month (BHM)

Black History Month is een jaarlijkse viering van de veerkracht van de zwarte gemeenschap in het heden en het verleden. Het is een poging om de manier waarop we het verleden en het heden vertegenwoordigen, te transformeren door middel van gesprekken, uitwisselingsmomenten, lezingen, film, debat, performances en expo. Hierbij is de inzet om de geschiedenis eerlijker en inclusiever te maken. Een geschiedenis van ons allemaal, ongeacht onze socio-economische, etnische of culturele achtergronden. De uiteindelijke drijfveer is het belang aantonen van het recht op cultuur voor iedereen in onze samenleving.

Black history Monht 2021

Oprichters van BHM Belgium zijn Aminata Ndow & Mohamed Barrie. Gedurende de maand maart coördineren zij met O.S.U. vzw events, happenings en tentoonstellingen in Antwerpen, Gent, Mechelen, Limburg, Brussel en Schaarbeek door samenwerkingen met partners, lokale teams en vrijwilligers.

Meer over Black History Month Belgium