LITERAIRE NAMIDDAG MET ZDRAVKA EVTIMOVA / AUTHOR TALK WITH ZDRAVKA EVTIMOVA

Heb jij de Bulgaarse literatuur al ontdekt? Die is springlevend en telt net als de Bulgaarse polyfonische muziek vele interessante stemmen, maar verdient in België veel meer aandacht dan ze nu krijgt. Eén van die eigenzinnige stemmen komt op zaterdag 11 februari naar Bib Sophia.

Have you discovered Bulgarian literature yet? It is alive and kicking and, like Bulgarian polyphonic music, has many interesting voices, but deserves much more attention in Belgium. One of those quirky voices will be heard at Bib Sophia on Saturday, February 11.

Zdravka Evtimova schrijft kortverhalen en novelles in het Bulgaars en is ook literair vertaalster van boeken uit het Engels, Frans en Duits. Sommige van haar eigen werken zijn ook vertaald, waarvan er enkel in Bib Sophia te krijgen zijn in Engels en Frans. Ze is lid van de Bulgaarse PEN-club.

Evtimova heeft een uitgesproken levendige eigen stijl die gekenmerkt wordt een grote directheid en soms zelfs humoristische brutaliteit en met tegelijk een groot mythisch gehalte. In haar eigen typische stijl slaagt ze erin om de problemen van hedendaagse Bulgaren en Europeanen zichtbaar te maken die in het dagelijks leven veelal buiten zicht blijven. Ze doet dat met een groot inlevingsvermogen in haar personages die meestal met een bijna buitenaardse moed en overgave te wereld in de ogen kijken. Personages die aanstekelijk zijn in hun enthousiasme en veerkracht!

Zdravka Evtimova komt vertellen over haar werk en over de hedendaagse Bulgaarse literatuur en zal geïnterviewd worden door Rada Gankova, zelf literair vertaalster en ook medebezieler van de Bulgaarse collectie in Bib Sophia.

Met dank aan Rada Gankova, Dimil Stoilov en de andere vrijwilligers die bijdragen aan deze lezing en aan de Bulgaarse collectie.

_____________

Zdravka Evtimova writes short stories and novellas in Bulgarian and is also a literary translator of books from English, French and German. Some of her own works have been translated, available in English and French in Bib Sophia. She is a member of the Bulgarian PEN club.

Evtimova has a distinctly lively style of her own that is characterized by sincerity and humourous bluntness , while at the same time filled with remarkable mythical content. In her own typical style, she succeeds in laying bare the problems of contemporary Bulgarians and Europeans, who often remain out of sight in daily life. She does this with empathy for her characters who usually look into the world with an almost otherworldly courage and dedication. Characters whose enthusiasm and resilience are contagious!

Zdravka Evtimova will talk about her work and contemporary Bulgarian literature and will be interviewed by Rada Gankova, a literary translator and also co-founder of the Bulgarian collection in Bib Sophia.

Thanks to Rada Gankova, Dimil Stoilov and the other volunteers who contribute to this lecture and to the Bulgarian collection.