ACTIVITEIT | GUINNESS RECORD IN BIB SOPHIA

NEDERLANDS

Op zondag 26 februari onderneemt Bib Sophia een poging om het wereldrecord meertalig voorlezen te verbeteren. Opgroeien in de thuistaal brengt immers heel wat voordelen met zich mee, ook voor de schoolresultaten! Schaarbeek is superdivers met meer dan 100 verschillende thuistalen. Die rijkdom aan diversiteit en het belang van het gebruik van de thuistaal willen we in de kijker zetten. 

70 kinderen en volwassenen uit Schaarbeek en Brussel gaan elk 1 zin van een kinderboek lezen in hun thuistaal. Zo verbeteren we samen het wereldrecord van Qatar. Na de poging zorgt Bib Sofia voor lekker eten en een feest. 

Heb jij, of je kind, zin om ook mee in het Guinness book of Records te staan? Deelnemen is heel simpel, je moet alleen 1 zin in je thuistaal komen voorlezen dus mail snel naar wereldrecord.sophia@gmail.com

 

FRANÇAIS

Le dimanche 26 février, Bib Sophia tentera de battre le record du monde de lecture à voix haute dans le plus grand nombre de langues différentes. À Schaerbeek, nous parlons plus de 100 langues différentes! Grandir dans la langue maternelle présente de nombreux avantages, y compris pour les résultats scolaires !

70 enfants et adultes de Schaerbeek liront chacun une phrase d'un livre pour enfants dans leur langue maternelle. Après la tentative, Bib Sophia offrira un délicieux repas et une fête !  

Aimeriez-vous, vous ou votre enfant, figurer dans le livre Guinness book of Records ? Participer est très simple, il suffit de venir et de lire une phrase dans votre langue maternelle. Envoyez un courriel à wereldrecord.sophia@gmail.com

 

ENGLISH

On Sunday 26 February, Bib Sophia will attempt to break the world record for multilingual reading aloud. After all, growing up in the home language brings many advantages, including for school results! Brussels is super-diverse with more than 200 different home languages. We want to highlight this wealth of diversity and the importance of using the home language. 

70 children and adults from Brussels will each read one sentence from a children's book in their home language. Together, we will improve the Qatar world record. After the attempt, Bib Sophia will provide delicious food and a party. 

Do you, or your child, fancy getting into the Guinness book of Records too? Participating is very simple, you just have to come and read out 1 sentence in your home language, so email wereldrecord.sophia@gmail.com as soon as possible to get your spot.