Beknopt jaarverslag 2015

Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek : beknopt jaarverslag 2015

Gebruikers 

Het aantal actieve gebruikers (dat wil zeggen gebruikers die minimaal 1 uitlening in de loop van het jaar verrichten) bedraagt 3.083 leners, waarvan 1.269 leners jonger zijn dan 15 jaar. In 2015 steeg het aantal bezoekers van 54.481 naar 55.679 bezoekers. Op de site telden we 21.973 bezoekers, goed voor 45.610 consultaties.

Bezit

De collectie omvat 39.487 gedrukte materialen en 11.317 audiovisuele materialen. In totaal bevat de collectie 50.804 materialen.

Gebruik

Het gebruik van de collectie vertoont een lichte daling ten opzichte van de voorgaande jaren : van de gedrukte materialen werden 82.362 uitleningen geregistreerd, van de audiovisuele materialen werden 12.896 uitleningen geregistreerd. Het totale gebruik van de collectie in 2015 daalde met ca. 2,4% van 97.597 naar 95.258 uitleningen. Jeugdboeken en strips worden het meest uitgeleend, en ook cd's doen het opnieuw goed. Ca. 80% van de gebruikers heeft een BruNO-kaart van de bib van Schaarbeek; van de overige 20% is het grootste aantal gebruikers afkomstig van de Hoofdstedelijke Bibliotheek en de bibliotheek van Evere.

Personeel

In de bibliotheek zijn 8 personeelsleden tewerkgesteld : 1 bibliothecaris, 2 assistent-dienstleiders, 4 bibliotheekassistenten, en 1 poetsvrouw. De boekhersteller ging met pensioen in 2015; sindsdien wordt het kaften van boeken uitbesteed aan een externe firma. Er werken een 60-tal vrijwilligers op occasionele basis. In 2015 fungeerde de bibliotheek als werkplaats voor 4 personen met een Alternatieve Gerechtelijke Maatregel. 

School- en groepenwerking

De bibliotheek heeft in 2015 actief samengewerkt met de Schaarbeekse Nederlandstalige kleuter, basis- en middelbare scholen : in totaal leenden 118 klassen en groepen op regelmatige basis materialen uit. Zij genieten van een bijzondere regeling bij het uitlenen van materialen, en kunnen op aanvraag ook themapakketten ontvangen. Ook scholen uit andere gemeenten, Franstalige scholen, kinderdagverblijven, IBO’s, speelpleinen, ...maken gebruik van de bibliotheek.

Via introductiebezoeken en externe contacten streven we naar een goede samenwerking met diverse instanties als het HIG, Odisee, Feza, vzw Foyer, Broes... Actieve promotie naar taalleergangen Nederlands voor anderstaligen (Bon, Brusselleer, CVO Brussel,…) leidt ook tot heel wat belangstelling. De bib werd door het LOP ook ingeschakeld om ouders te helpen bij de inschrijfprocedure in Brusselse scholen.

Partners in Cultuur

De bibliotheek werkt actief samen met de dienst Nederlandse Cultuur van de gemeente Schaarbeek, het Gemeenschapscentrum De Kriekelaar en het Steunpunt Brusselse Bibliotheken. De samenwerking met de Franstalige partners in cultuur krijgt een bijzondere aandacht.

Jaarkalender

Voor de jeugd organiseert de bibliotheek de volgende projecten :

Stempelkaart : aanmoedigen van bibliotheekbezoek op individuele basis, ism diverse scholen (hele schooljaar)

Taal-Tutor : leesbevorderingsproject bij taalzwakke jongeren (ism VUB) (schooljaar)

Jeugdboekenweek : ‘Humor’ : vertel- en andere activiteiten voor alle leerlingen in kleuter- en basisonderwijs ism SBB (maart). Vervolg voor de derde graad in de Digitale Week met het sm@rtbib spel (april)

Boekenbende-aan-Huis : thuisvoorleesproject door studenten hoger onderwijs aan kinderen ism Odisee

Lezen in Je Gemeente 'I Love Lire' (april)

Leesoortjes - O Mundo : maandelijkse tweetalige voorleesactiviteit gebaseerd op de boeken van O Mundo, met aansluitend workshop voor 6- en 7-jarigen in de bibliotheek (ism vzw Foyer) (Elke maand, op woensdag)

‘Vlieg’ : muzikale zoektocht door de bibliotheek, een project van cultuurweb ism Ketnet (zomer)

Voorleesweek : voorleesmoment voor alle kleuters van het Nederlandstalig kleuteronderwijs (november)

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen in Brussel : 5 samenkomsten met aansluitend gastoptreden van auteurs, striptekenaars, vertellers,... (schooljaar, zaterdag)

Coderdojo : speelse workshops programmeren (schooljaar, zaterdag)

Boekbaby’s : leesbevorderingsproject bij baby’s ism Kind en Preventie werd verder uitgebreid naar de kinderdagverblijven door het SBB in het kader van het project ‘Groeien in taal’ (hele jaar).

#Pimpjebib : projectoproep naar jongeren om hun ideale wereld online te delen (ism SBB) (tot juni)

Thematafels : wekelijks nieuw aanbod van materialen op basis van thema’s het hele jaar door

Voor de volwassenen organiseert de bibliotheek de volgende projecten :

Gedichtendag : Week van de Poëzie (januari)

Bibdate : Moeders van de stilte door Birsen Taspinar ism Dienst Nederlandse Cultuur (februari)

Iedereen Bibliothecaris : gastbibliothecaris deelt zijn passie (februari)

Salon Cuisson : culinaire ontdekkingstocht door Schaarbeek (maart)*

Schaarbeek Laat : drieluik van concerten en theater op bijzondere Schaarbeekse locaties (maart-april-mei).*

Apéro en Zo : feest van de Vlaamse Gemeenschap (juli)*

Boem Patat : picknick met circus in het Josaphatpark (september)*

Alles es Just : erfgoedproject rond de volksfiguur Pogge (oktober)*

Infostands : in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (schooljaar).

Week van de Dementie : infostand en lezing in de bib door BrOes (september)

Europalia Turkije : activiteiten ism Franstalige partners in cultuur (september-januari)

Slow Book : literair festival met Kristien Hemmerechts, Fikry El Azzouzi, Annelies Verbeke, en Mark Schaevers (november)*

Kwis ‘Kwis je een Kriek’, presentator Kristof Lowyck (december)*

Het Boekenboudoir : 8 bijeenkomsten van de leesclub in de bib op woensdagavond om 20u (september-juni).

Samenwerking met vzw Foyer en deelname aan Brussel in Dialoog : multiculturele babbeltafel in de bib  (oktober)

Bibliotheekweek 'Verborgen Parels' : promotie digitaal lezen (start oktober)

Thematafels : wekelijks nieuw aanbod van materialen op basis van thema’s als bvb evenementen, literaire genres, literaire prijzen,…(het hele jaar door)

*= projecten in samenwerking met de partners in cultuur www.1030cultuur.be

Gebouw

Het zelfuitleensysteem op basis van RFID sinds november 2013 werkt naar behoren : 95% van de transacties verlopen via het systeem.

Beleidsplan, actieplan en jaarverslag

De bibliotheek dient conform het cultuurdecreet jaarlijks een actieplan en een werkingsverslag op te stellen, en dit in de lijn van het beleidsplan 2014-2019. Het actieplan 2016 en het werkingsverslag 2015 werden goedgekeurd door de Bibliotheekcommissie op 17 maart 2016 en het College op 19 april 2016.