Beknopt jaarverslag 2016

Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek : beknopt jaarverslag 2016

Gebruikers 

Het aantal actieve gebruikers (dat wil zeggen gebruikers die minimaal 1 uitlening in de loop van het jaar verrichten) bedraagt 3.100 leners, waarvan 1.108 leners jonger zijn dan 15 jaar.Het aantal bezoekers van de bibliotheek daalde een beetje in vergelijking met 2015 : we zien een daling van 55.679 naar 54.879 bezoekers  Op de site telden we 19.450 bezoekers, goed voor 39.899 consultaties.

Bezit

De collectie omvat 40.299  gedrukte materialen en 11.372 audiovisuele materialen. In totaal bevat de collectie 51.571 materialen.

Gebruik

Het gebruik van de collectie vertoont een lichte daling ten opzichte van de voorgaande jaren : Globaal zien we een lichte daling van 0,82% in het gebruik van de collectie : van 95.258 in 2015 naar 94.474 in 2016. De ‘traditionele’ audiovisuele media houden wel stand maar hebben duidelijk meer concurrentie van de nieuwe media dan het boek, vooral dan de dvd’s. De opmaak van een collectiebeleidsplan zal ons in 2017 helpen keuzes te maken bij het aankopen van materialen. Ca. 80% van de gebruikers heeft een BruNO-kaart van de bib van Schaarbeek; van de overige 20% is het grootste aantal gebruikers afkomstig van de Hoofdstedelijke Bibliotheek en de bibliotheek van Evere.

Personeel

In de bibliotheek zijn 8 personeelsleden tewerkgesteld : 1 bibliothecaris, 2 assistent-dienstleiders, 4 bibliotheekassistenten, en 1 poetsvrouw. Het kaften van boeken wordt grotendeels uitbesteed aan een externe firma. Er werken een 60-tal vrijwilligers op occasionele basis. 

School- en groepenwerking

De bib heeft een uitgebreide en goede samenwerking met alle scholen uit Schaarbeek. In 2016 leenden 111 klassen en groepen op zeer regelmatige basis materialen uit. De klassen komen uit de kleuter- en basisscholen van Schaarbeek, het middelbaar onderwijs Evere, en het Koninklijk Instituut van Sint-Lambrechts-Woluwe. Dit komt overeen met ongeveer 2.220 kinderen, die meestal niet individueel in de bib zijn ingeschreven. De groepskaarten worden gebruikt door organisaties (o.a. kinderdagverblijven, muziekacademie, kinderwerking gemeenschapscentrum, buurtcomité’s, andere,…) die uitsluitend uit Schaarbeek komen. Daarnaast wordt de bib in examentijd intensief gebruikt door studenten die op zoek zijn naar een studieplek.

Via introductiebezoeken en externe contacten streven we naar een goede samenwerking met diverse instanties als het HIG, Odisee, Feza, vzw Foyer, Broes... Actieve promotie naar taalleergangen Nederlands voor anderstaligen (Bon, Brusselleer, CVO Brussel,…) leidt ook tot heel wat belangstelling. De bib werd door het LOP ook ingeschakeld om ouders te helpen bij de inschrijfprocedure in Brusselse scholen.

Partners in Cultuur

De bibliotheek werkt actief samen met de dienst Nederlandse Cultuur van de gemeente Schaarbeek, het Gemeenschapscentrum De Kriekelaar en het Steunpunt Brusselse Bibliotheken. De samenwerking met de Franstalige partners in cultuur krijgt een bijzondere aandacht.

Jaarkalender

Voor de jeugd organiseert de bibliotheek de volgende projecten :

Stempelkaart : aanmoedigen van bibliotheekbezoek op individuele basis, ism diverse scholen (hele schooljaar)

Taal-Tutor : leesbevorderingsproject bij taalzwakke jongeren (ism VUB) (schooljaar)

Jeugdboekenweek : ‘Humor’ : vertel- en andere activiteiten voor alle leerlingen in kleuter- en basisonderwijs ism SBB (maart). Vervolg voor de derde graad in de Digitale Week met het sm@rtbib spel (april)

Boekenbende-aan-Huis : thuisvoorleesproject door studenten hoger onderwijs aan kinderen ism Odisee

Vlieg’ : muzikale zoektocht door de bibliotheek, een project van cultuurweb ism Ketnet (zomer)

Voorleesweek : voorleesmoment voor alle kleuters van het Nederlandstalig kleuteronderwijs (november)

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen in Brussel : 5 samenkomsten met aansluitend gastoptreden van auteurs, striptekenaars, vertellers,... (schooljaar, zaterdag)

Coderdojo : speelse workshops programmeren (schooljaar, zaterdag)

Boekbaby’s : leesbevorderingsproject bij baby’s ism Kind en Preventie werd verder uitgebreid naar de kinderdagverblijven door het SBB in het kader van het project ‘Groeien in taal’ (hele jaar).

Thematafels : wekelijks nieuw aanbod van materialen op basis van thema’s het hele jaar door

Voor de volwassenen organiseert de bibliotheek de volgende projecten :

Week van de Poëzie (januari): Rond Verhaeren

Bibdate: ‘De Verleiding’in het auditorium van de Franstalige Bibliotheek. Stand-up comedian Maarten Westra Hoekzema en schrijver /filosoof Jan Drost hadden het over naar liefde zoeken, liefde vinden en vasthouden, en liefde om zeep helpen.

Salon Cuisson : culinaire ontdekkingstocht door Schaarbeek (maart)*

Schaarbeek Laat : drieluik van concerten en theater op bijzondere Schaarbeekse locaties (maart-april-mei).*

Apéro en Zo : feest van de Vlaamse Gemeenschap (juli)*

Boem Patat : picknick met circus in het Josaphatpark (september)*

Alles es Just : erfgoedproject rond de volksfiguur Pogge (oktober)*

Infostands : in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (schooljaar).

Week van de Dementie : infostand en lezing in de bib door BrOes (september)

Europalia Turkije : activiteiten ism Franstalige partners in cultuur (september-januari)

Slow Book : literair festival met Saskia de Coster, Alex Boogers, Jeroen Olyslaegers en Lize Spit. Schaarbeekse tv-bekendheid Lidewij Nuitten was gastvrouw(november)*

Kwis ‘Kwis je een Kriek’, presentator Kristof Lowyck (december)*

Het Boekenboudoir : 8 bijeenkomsten van de leesclub in de bib op woensdagavond om 20u (september-juni).

Het Boekenboudoir+: 8 bijeenkomsten van een leesclub die de verschillende werken van Proust lezen & beleven (loopt verder in 2017)

Samenwerking met vzw Foyer en deelname aan Brussel in Dialoog : multiculturele babbeltafel in de bib  (oktober)

Bibliotheekweek : promotie digitaal lezen (start oktober)

Thematafels : wekelijks nieuw aanbod van materialen op basis van thema’s als bvb evenementen, literaire genres, literaire prijzen,…(het hele jaar door)

*= projecten in samenwerking met de partners in cultuur www.1030cultuur.be

Gebouw

Het zelfuitleensysteem op basis van RFID sinds november 2013 werkt naar behoren : 95% van de transacties verlopen via het systeem.

Beleidsplan, actieplan en jaarverslag

De bibliotheek dient conform het cultuurdecreet jaarlijks een actieplan en een werkingsverslag op te stellen, en dit in de lijn van het beleidsplan 2014-2019. Het actieplan 2017 en het werkingsverslag 2016 werden goedgekeurd door de Bibliotheekcommissie op 28 maart 2017 en het College op 18 april 2017.